Úvod

HobbyLindt/PřírodaChov koní v Moravských Knínicích má dlouholetou tradici a také díky klisně Legendě, vítězce Velké pardubické 1979, i své jméno. Z perspektivy koňského hřbetu nabízíme možnost poznat typickou přírodu podhorácké oblasti, někdejší panství hradu Veveří - Podkomorské lesy tak, jak to bylo obvyklé dříve, než vítr v jezdcově tváři nahradil pohled přes sklo dopravních prostředků a zvuky přírody vystřídal jejich větší či menší hluk.HobbyLindt/Vyjížďky

Naše koně vás rádi provezou (v sedle nebo v bryčce) vyhlídkami i jednotlivými body zdejší naučné stezky pod dohledem kvalifikovaných instruktorů. Pro bližší seznámení s jezdeckým sportem můžete využít speciální výcvik na jízdárně.

O nás

HobbyLindt/ZávodyJsme občanské sdružení Jezdecká stáj HobbyLindt, vlastníme 8 koní různého stáří, plemene a stupně výcviku.HobbyLindt/Překážky Momentálně jsou koně ve volném venkovním ustájení se zavětrovanými přístřešky a napáječkami a k dispozici mají 12 ha obecních luk, které zároveň kultivují svým vypásáním.

Náš areál je ve výstavbě, půjde o krytou jízdárnu s boxy pro koně a sociálním zařízením pro jezdce, venkovní jízdárnu s kompletním drezurním a skokovým materiálem, kruhovku a pastviny s přístřešky a napáječkami. Zároveň se věnujeme zemědělské činnosti a směřujeme k registraci na ekozemědělce.

Na závěr

HobbyLindtKoně byli vždy součástí života a dění na venkově i společníkem člověka při práci a slavnostních příležitostech. Vlivem rozvoje civilizace a přetechnizovanosti společnosti dochází ke ztrátě vazby člověka na přírodu a zvířata.HobbyLindt/Martinské hody V budoucnu se chceme zaměřit na vytvoření příhodných podmínek i pro další hospodářská zvířata s cílem přiblížit je především dětské veřejnosti např. formou kontaktního minizoo. Nadále chceme naši činnost provozovat v souladu s prioritami současné zemědělské politiky, v návaznosti na tradice našich předků s ohledem na okolní krajinu a ve vztahu k naší obci.

HobbyLindtPro místní občany pořádáme sponzorské aktivity Den dětí a koní a Svatomartinský průvod.

Dárkový poukaz

Dárkový poukaz HobbyLindt

Kontakt

Hana Helánová
tel. +420 728 031 777
helanovahana@seznam.cz